Blej shqip | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Blej shqip

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

IdentitetPR-Ndodhi PublikeJetesë
Blej shqip

Krijuar për Blej shqip me Dashuri Dedikim | 2014

Pas fushatës Duaje tënden, prodhuesit dhe tregtarët shqiptarë nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut vendosën që promovimin e prodhimeve shqiptare ta shpiejnë në një nivel tjetër, duke u zgjeruar gjeografikisht, si dhe në llojllojshmërinë e produkteve.

Ne e krijuam identitetin e kësaj lëvizjeje në 2014, duke i bërë të identifikueshme prodhimet Shqiptare nëpër panaire dhe prezantime tjera tregtare.

Blej shqip dhe Duaje tënden edhe sot vazhdojnë të jenë promovuesit më të fuqishëm të prodhimeve shqiptare në këto vende.