Pasion | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Të gjitha logot

Krijuar për të ndryshme me Dashuri Dedikim Pasion | 2023

Ëndërrimtare si hëna

Krijuar për SeeHëna me Pasion | 2023

Get That Glow

Krijuar për PR Mall me Dashuri Pasion | 2023

Miqësi në çdo shishe

Krijuar për Bodrumi i Vjetër me Pasion | 2023

Të gjitha animacionet

Krijuar për të ndryshme me Dashuri Dedikim Pasion | 2022

Të gjitha rrjetet sociale

Krijuar për të ndryshme me Dashuri Dedikim Pasion | 2022

Preki yjet

Krijuar për Vanoro me Pasion | 2021

Puthma pak!

Krijuar për Peroni me Pasion | 2021

Preke qiellin

Krijuar për Stuttgart Air me Pasion | 2019

Mendjet forenzike

Krijuar për Whiteray & Delving me Pasion | 2014