Publike | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Për një botë të drejtë

Krijuar për Këshilli i Evropës me Dedikim | 2023

Alles gut

Krijuar për GIZ & DE me Dedikim | 2021

Hungaria me shije

Krijuar për Ambasada Hungareze me Dashuri | 2018

Me zemër dhe mendje

Krijuar për Vetëvendosje me Dashuri | 2017

Prishtina po bëhet

Krijuar për Komuna Prishtinë me Dashuri | 2017

Bankat, të bashkuara

Krijuar për Shoqata e Bankave me Dashuri | 2012

Duaje tënden

Krijuar për Duaje Tënden me Dashuri | 2011

Elmo dhe miqtë

Krijuar për Sesame Street me Dashuri | 2005