Jetesë | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Preki yjet

Krijuar për Vanoro me Pasion | 2021

Preke qiellin

Krijuar për Stuttgart Air me Pasion | 2019

Mendja e humbur

Krijuar për Albaqeramika me Dashuri | 2018

Blej shqip

Krijuar për Blej shqip me Dashuri Dedikim | 2014

Mendjet forenzike

Krijuar për Whiteray & Delving me Pasion | 2014

Shihet nga larg

Krijuar për Kosova Petrol me Dashuri | 2010

Më afër se që mendon

Krijuar për British Airways me Dashuri | 2005