Ushqim | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Një copë gëzim 

Krijuar për Proper Pizza me Dedikim | 2023

Zemra e malit

Krijuar për Qafshtama me Dedikim | 2023

Miqësi në çdo shishe

Krijuar për Bodrumi i Vjetër me Pasion | 2023

Puthma pak!

Krijuar për Peroni me Pasion | 2021

E kuqe pa turp

Krijuar për Birra Tirana me Dedikim | 2012

Ruaje qumështin

Krijuar për Tetra Pak me Dedikim | 2008