Fushatë | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Për një botë të drejtë

Krijuar për Këshilli i Evropës me Dedikim | 2023

Shekulli plot ngjyra

Krijuar për Bashkia Tiranë me Dedikim | 2020

Hungaria me shije

Krijuar për Ambasada Hungareze me Dashuri | 2018

Bleta e bankave

Krijuar për Raiffeisen Bank me Dashuri | 2012

E kuqe pa turp

Krijuar për Birra Tirana me Dedikim | 2012

Shihet nga larg

Krijuar për Kosova Petrol me Dashuri | 2010

Enkas për ty

Krijuar për Credins Bank me Dedikim | 2010

Elmo dhe miqtë

Krijuar për Sesame Street me Dashuri | 2005

Më afër se që mendon

Krijuar për British Airways me Dashuri | 2005