PR-Ndodhi | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Get That Glow

Krijuar për PR Mall me Dashuri Pasion | 2023

Alles gut

Krijuar për GIZ & DE me Dedikim | 2021

Mendja e humbur

Krijuar për Albaqeramika me Dashuri | 2018

Blej shqip

Krijuar për Blej shqip me Dashuri Dedikim | 2014

Bankat, të bashkuara

Krijuar për Shoqata e Bankave me Dashuri | 2012

E kuqe pa turp

Krijuar për Birra Tirana me Dedikim | 2012

Duaje tënden

Krijuar për Duaje Tënden me Dashuri | 2011

Shihet nga larg

Krijuar për Kosova Petrol me Dashuri | 2010

Enkas për ty

Krijuar për Credins Bank me Dedikim | 2010