Pagesat bëhen më të lehta | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Direct Debit

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

DizajnDigjitale ShërbimFin-Tech
Pagesat bëhen më të lehta

Krijuar për Direct Debit me Pasion | 2013

Dizajne të korporatës

Si pjesë e bashkëpunimit dy-vjeçar, me Direct Debit LimitedUnited Kingdom, kemi dizajnuar të gjitha materialet e nevojshme për korporatën, broshurat, katalogjet, fletushkat, pamfletet, perdet, web banerët dhe materiale tjera sipas kërkesës së klientit.


Dizajni dhe mirëmbajtja e webfaqes

Përgjegjësia jonë ishte poashtu të dizajnojmë, zhvillojmë dhe të mirëmbajmë webfaqen e Direct Debit, liderin për shërbime financiare në Mbretërinë e Bashkuar, i cili përfshinte përditësime të rregullta.

Website-i u ndërtua në PHP me databazë MySQL dhe sistem të veçantë menaxhimi të përmbajtjes (CMS).

Website-i më nuk është në përdorim, që nga shkurti 2011, kur Direct Debit u ble nga kompania amerikane Bottomline Technologies.