Aspirata gjigante | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Duka

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

IdentitetDizajn ShërbimPublike
Aspirata gjigante

Krijuar për Duka me Dedikim | 2023

Duka Group është një kompani gjigande, e cila ka disa nënkompani të tjera, si: Eco Market, SOL (vaji dhe orizi), Budweiser, Granarolo, GoTech, Divella, Kantina Duka dhe D&D Distribution.

Punuam markën e Duka Group, duke i vë në pah atributet kryesore të kësaj kompanie, të guximshëm, modern, dhe dinamik.

Duke përcjellë të njëjtin personalitet të brendit, punuam të gjitha materialet përcjellëse.