Elegancë me peshë | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Elsa

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

DizajnDigjitale ProdhimJetesë
Elegancë me peshë

Krijuar për Elsa me Dashuri | 2020

Elsa Group është kompani udhëheqëse në fushën e procesimit të granitit, mermerit, kuarcit dhe oniksit. Është e vetmja në rajon që mund të bëjë prerjen dhe procesimin e të gjitha llojeve të granitit.

Bashkëpunojmë duke realizuar shërbime të ndryshme, nga fushatat e plota deri te aktivitetet ditore në mediat sociale, duke prodhuar një numër të reklamave televizive dhe materialeve të korporatës për promovimin e kompanisë më të madhe të kësaj fushe.

Webfaqja

Në kërkim të klientëve të ri dhe krijimin e një identiteti më modern, Elsa Group na kërkoi ri-dizajnimin dhe ri-ndërtimin e webfaqes së tyre. Ne shikuam mundësitë e pasqyrimit të llojllojshmërisë së shërbimeve të kompanisë dhe dizajnit që do të rifreskonte dhe ri-forconte pozitën e kompanisë si udhëheqës në tregun e granitit dhe mermerit.

Vizito websitein këtu.