Losing your marbles | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Albaqeramika

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

CampaignsPR-Events ProduceLifestyle
Losing your marbles

Created for Albaqeramika with Love | 2018

One of the biggest ceramics companies in the country asked us to come up with a TV commercial that would make them stand out from a plethora of similar companies in the market.

We came up with three very unusual, provocative commercial in very unusual settings, getting people to interact with the ceramics in the most unusual ways.

The campaign did raise eyebrows, cracked the people laughing and made this very memorable.