Brief | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb

Të fillojmë diçka të bukur bashkë / Let’s create something beautiful together

(17 pyetje | questions // 10-40 min)

Pyetjet me * janë obligative.
Questions with * are required.

Ky është minimumi që t’a kemi idenë se çka ju nevojitet.
This is the least we need to get a grasp at what you need.