clients-en | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
As your heart desires

Created for Doncafe with Love | 2021

Give It a Kiss!

Created for Peroni with Passion | 2021

Alles Gut

Created for GIZ & DE with Dedication | 2021

Love at First Bite

Created for Burger King with Love | 2020

A Century of Colours

Created for City of Tirana with Dedication | 2020

New Kid in Town

Created for Deppo with Love | 2019

The Little Giant

Created for Z-mobile with Love | 2019

The Sweet Companion

Created for Höhé with Love | 2019

The Happy Chirp

Created for Zog mobile with Love | 2014

The Bumblebee of Banks

Created for Raiffeisen Bank with Love | 2012

Love Your Own

Created for Duaje tënden with Love | 2011

Larger Than Life

Created for NEWBORN with Love | 2008