Duka Group | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
UNDER THE ISHËM SUN

Created for Duka Group with Dedication | 2023

Giant aspirations

Created for Duka Group with Dedication | 2023