Various | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
All of the Brands

Created for Various with Love Dedication Passion | 2022

All of Our Animations

Created for Various with Love Dedication Passion | 2022

All Social Media

Created for Various with Love Dedication Passion | 2022