Feeling | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
A Piece of Joy

Created for Proper Pizza with Dedication | 2023

Relax, Baton…

Created for Relax with Love | 2023

Green Call

Created for GIZ with Love | 2023

Moon Dreamer

Created for SeeHëna with Passion | 2023

Play on the Highway

Created for Coca Cola with Love | 2023

For a Just World

Created for Council of Europe with Dedication | 2023

Get that Glow

Created for PR Mall with Love Passion | 2023

Friendship in every bottle

Created for Bodrumi i Vjetër with Passion | 2023

We Fly Together

Created for AS Travel with Dedication | 2023

All of the Brands

Created for Various with Dedication Love Passion | 2022

All of Our Animations

Created for Various with Dedication Love Passion | 2022

All Social Media

Created for Various with Dedication Love Passion | 2022

Give It a Kiss!

Created for Peroni with Passion | 2021

Alles Gut

Created for GIZ & DE with Dedication | 2021

Renewed Millennium

Created for Mileniumi III with Love | 2021

Love at First Bite

Created for Burger King with Love | 2020

Bold Elegance

Created for Elsa with Love | 2020

A Century of Colours

Created for City of Tirana with Dedication | 2020

Flyin’ High

Created for Stuttgart Air with Passion | 2019

New Kid in Town

Created for Deppo with Love | 2019

The Little Giant

Created for Z-mobile with Love | 2019

The Sweet Companion

Created for Höhé with Love | 2019

Hungarian Flair

Created for Hungarian Embassy with Love | 2018

Sweet Danger

Created for AQH with Love | 2018

With the Heart and Mind

Created for Vetëvendosje with Love | 2017

Prishtina in the Making

Created for City of Prishtina with Love | 2017

Manage With Ease

Created for Orb Data with Passion | 2015

Buy Local

Created for Blej shqip with Dedication Love | 2014

Forensic Minds

Created for Whiteray & Delving with Passion | 2014

The Loyal Guardian

Created for Scardian with Love | 2014

The Happy Chirp

Created for Zog mobile with Love | 2014

Payments Made Easy

Created for Direct Debit with Passion | 2013

Be a Brit Grad

Created for BFoB with Love | 2012

Bankers united

Created for Banking Association with Love | 2012

Shamelessly Red

Created for Birra Tirana with Dedication | 2012

Always & Forever

Created for Sempre with Love | 2011

Love Your Own

Created for Duaje tënden with Love | 2011

Seen From Afar

Created for Kosova Petrol with Love | 2010

Specially for You

Created for Credins Bank with Dedication | 2010

Larger Than Life

Created for NEWBORN with Love | 2008

A Story in Every Bottle

Created for Stone Castle with Love | 2008

Keep Your Milk Safe

Created for Tetra Pak with Dedication | 2008

Elmo and Friends

Created for Sesame Street with Love | 2005

Closer than you think

Created for British Airways with Love | 2005