Dedication | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
A Piece of Joy

Created for Proper Pizza with Dedication | 2023

For a Just World

Created for Council of Europe with Dedication | 2023

We Fly Together

Created for AS Travel with Dedication | 2023

All of the Brands

Created for Various with Dedication Love Passion | 2022

All of Our Animations

Created for Various with Dedication Love Passion | 2022

All Social Media

Created for Various with Dedication Love Passion | 2022

Alles Gut

Created for GIZ & DE with Dedication | 2021

A Century of Colours

Created for City of Tirana with Dedication | 2020

Buy Local

Created for Blej shqip with Dedication Love | 2014

Shamelessly Red

Created for Birra Tirana with Dedication | 2012

Specially for You

Created for Credins Bank with Dedication | 2010

Keep Your Milk Safe

Created for Tetra Pak with Dedication | 2008