Love | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Relax, Baton…

Created for Relax with Love | 2023

Green Call

Created for GIZ with Love | 2023

Play on the Highway

Created for Coca Cola with Love | 2023

Get that Glow

Created for PR Mall with Love Passion | 2023

All of the Brands

Created for Various with Love Dedication Passion | 2022

All of Our Animations

Created for Various with Love Dedication Passion | 2022

All Social Media

Created for Various with Love Dedication Passion | 2022

Renewed Millennium

Created for Mileniumi III with Love | 2021

Love at First Bite

Created for Burger King with Love | 2020

Bold Elegance

Created for Elsa with Love | 2020

New Kid in Town

Created for Deppo with Love | 2019

The Little Giant

Created for Z-mobile with Love | 2019

The Sweet Companion

Created for Höhé with Love | 2019

Hungarian Flair

Created for Hungarian Embassy with Love | 2018

Losing your marbles

Created for Albaqeramika with Love | 2018

With the Heart and Mind

Created for Vetëvendosje with Love | 2017

Prishtina in the Making

Created for City of Prishtina with Love | 2017

Buy Local

Created for Blej shqip with Love Dedication | 2014

The Loyal Guardian

Created for Scardian with Love | 2014

The Bumblebee of Banks

Created for Raiffeisen Bank with Love | 2012

Be a Brit Grad

Created for BFoB with Love | 2012

Bankers united

Created for Banking Association with Love | 2012

Always & Forever

Created for Sempre with Love | 2011

Love Your Own

Created for Duaje tënden with Love | 2011

Seen From Afar

Created for Kosova Petrol with Love | 2010

Larger Than Life

Created for NEWBORN with Love | 2008

Elmo and Friends

Created for Sesame Street with Love | 2005

Closer than you think

Created for British Airways with Love | 2005