Passion | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Moon Dreamer

Created for SeeHëna with Passion | 2023

Get that Glow

Created for PR Mall with Love Passion | 2023

Friendship in every bottle

Created for Bodrumi i Vjetër with Passion | 2023

All of the Brands

Created for Various with Love Dedication Passion | 2022

All of Our Animations

Created for Various with Love Dedication Passion | 2022

All Social Media

Created for Various with Love Dedication Passion | 2022

Give It a Kiss!

Created for Peroni with Passion | 2021

Flyin’ High

Created for Stuttgart Air with Passion | 2019

Manage With Ease

Created for Orb Data with Passion | 2015

Forensic Minds

Created for Whiteray & Delving with Passion | 2014

Payments Made Easy

Created for Direct Debit with Passion | 2013