hot-picks | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Give It a Kiss!

Created for Peroni with Passion | 2021

Love at First Bite

Created for Burger King with Love | 2020

A Century of Colours

Created for City of Tirana with Dedication | 2020

The Sweet Companion

Created for Höhé with Love | 2019

The Loyal Guardian

Created for Scardian with Love | 2014