Food | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
A Piece of Joy

Created for Proper Pizza with Dedication | 2023

Play on the Highway

Created for Coca Cola with Love | 2023

Friendship in every bottle

Created for Bodrumi i Vjetër with Passion | 2023

As your heart desires

Created for Doncafe with Love | 2021

Give It a Kiss!

Created for Peroni with Passion | 2021

Love at First Bite

Created for Burger King with Love | 2020

The Sweet Companion

Created for Höhé with Love | 2019

Shamelessly Red

Created for Birra Tirana with Dedication | 2012

Always & Forever

Created for Sempre with Love | 2011

A Story in Every Bottle

Created for Stone Castle with Love | 2008

Keep Your Milk Safe

Created for Tetra Pak with Dedication | 2008