Produce | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
UNDER THE ISHËM SUN

Created for Duka Group with Dedication | 2023

We Play on the Highway

Created for Coca Cola with Love | 2023

Friendship in every bottle

Created for Bodrumi i Vjetër with Passion | 2023

As your heart desires

Created for Doncafe with Love | 2021

Bold Elegance

Created for Elsa with Love | 2020

The Sweet Companion

Created for Höhé with Love | 2019

Losing your marbles

Created for Albaqeramika with Love | 2018

Always & Forever

Created for Sempre with Love | 2011

Seen From Afar

Created for Kosova Petrol with Love | 2010

A Story in Every Bottle

Created for Stone Castle with Love | 2008

Keep Your Milk Safe

Created for Tetra Pak with Dedication | 2008