Public | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Green Call

Created for GIZ with Love | 2023

For a Just World

Created for Council of Europe with Dedication | 2023

Alles Gut

Created for GIZ & DE with Dedication | 2021

Renewed Millennium

Created for Mileniumi III with Love | 2021

A Century of Colours

Created for City of Tirana with Dedication | 2020

Hungarian Flair

Created for Hungarian Embassy with Love | 2018

Sweet Danger

Created for AQH with Love | 2018

With the Heart and Mind

Created for Vetëvendosje with Love | 2017

Prishtina in the Making

Created for City of Prishtina with Love | 2017

Buy Local

Created for Blej shqip with Love Dedication | 2014

Be a Brit Grad

Created for BFoB with Love | 2012

Bankers united

Created for Banking Association with Love | 2012

Love Your Own

Created for Duaje tënden with Love | 2011

Larger Than Life

Created for NEWBORN with Love | 2008

Elmo and Friends

Created for Sesame Street with Love | 2005