Animation | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Relax, Baton…

Created for Relax with Love | 2023

All of Our Animations

Created for Various with Love Dedication Passion | 2022

The Happy Chirp

Created for Zog mobile with Love | 2014

Be a Brit Grad

Created for BFoB with Love | 2012

Always & Forever

Created for Sempre with Love | 2011