Branding | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Moon Dreamer

Created for SeeHëna with Passion | 2023

All of the Brands

Created for Various with Dedication Love Passion | 2022

Renewed Millennium

Created for Mileniumi III with Love | 2021

A Century of Colours

Created for City of Tirana with Dedication | 2020

Flyin’ High

Created for Stuttgart Air with Passion | 2019

New Kid in Town

Created for Deppo with Love | 2019

The Little Giant

Created for Z-mobile with Love | 2019

The Sweet Companion

Created for Höhé with Love | 2019

With the Heart and Mind

Created for Vetëvendosje with Love | 2017

Prishtina in the Making

Created for City of Prishtina with Love | 2017

Buy Local

Created for Blej shqip with Dedication Love | 2014

Forensic Minds

Created for Whiteray & Delving with Passion | 2014

The Loyal Guardian

Created for Scardian with Love | 2014

The Happy Chirp

Created for Zog mobile with Love | 2014

Be a Brit Grad

Created for BFoB with Love | 2012

Bankers united

Created for Banking Association with Love | 2012

Love Your Own

Created for Duaje tënden with Love | 2011