Design | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
A Piece of Joy

Created for Proper Pizza with Dedication | 2023

Relax, Baton…

Created for Relax with Love | 2023

Green Call

Created for GIZ with Love | 2023

Moon Dreamer

Created for SeeHëna with Passion | 2023

Play on the Highway

Created for Coca Cola with Love | 2023

For a Just World

Created for Council of Europe with Dedication | 2023

Friendship in every bottle

Created for Bodrumi i Vjetër with Passion | 2023

We Fly Together

Created for AS Travel with Dedication | 2023

Alles Gut

Created for GIZ & DE with Dedication | 2021

Bold Elegance

Created for Elsa with Love | 2020

New Kid in Town

Created for Deppo with Love | 2019

The Sweet Companion

Created for Höhé with Love | 2019

Hungarian Flair

Created for Hungarian Embassy with Love | 2018

Sweet Danger

Created for AQH with Love | 2018

Prishtina in the Making

Created for City of Prishtina with Love | 2017

Manage With Ease

Created for Orb Data with Passion | 2015

Payments Made Easy

Created for Direct Debit with Passion | 2013

Larger Than Life

Created for NEWBORN with Love | 2008

A Story in Every Bottle

Created for Stone Castle with Love | 2008

Elmo and Friends

Created for Sesame Street with Love | 2005