Digital | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
A Piece of Joy

Created for Proper Pizza with Dedication | 2023

Get that Glow

Created for PR Mall with Love Passion | 2023

Friendship in every bottle

Created for Bodrumi i Vjetër with Passion | 2023

SummerFest

Created for Duplex with | 2023

We Fly Together

Created for AS Travel with Dedication | 2023

All Social Media

Created for Various with Love Dedication Passion | 2022

Give It a Kiss!

Created for Peroni with Passion | 2021

Renewed Millennium

Created for Mileniumi III with Love | 2021

Love at First Bite

Created for Burger King with Love | 2020

Bold Elegance

Created for Elsa with Love | 2020

Flyin’ High

Created for Stuttgart Air with Passion | 2019

Forensic Minds

Created for Whiteray & Delving with Passion | 2014

Payments Made Easy

Created for Direct Debit with Passion | 2013

Closer than you think

Created for British Airways with Love | 2005