Specially for You | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Credins Bank

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

CampaignsPR-Events ServiceFin-Tech
Specially for You

Created for Credins Bank with Dedication | 2010

When we were asked to produce a campaign for Credins Bank Micro Loans, we imagined an invisible hand doing everything for your small business, because the product offered exactly that. The results can be seen in the print advertisement and the video we produced below.