As your heart desires | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Doncafe

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

CampaignsDigital ProduceFood
As your heart desires

Created for Doncafe with Love | 2021

“Don Caffe” has been in Kosova’s market for several years, but now came with a new product “Don Turkish Coffee”, and asked us to create their public image, in order to have an increased presence in our market.
We started with the advertisement “As your heart desires”, and continued with the posts on social media.
The ad was broadcast on TV and on social networks.