Here Comes the Sun | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
FER

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

CampaignsBranding ServicePublic
Here Comes the Sun

Created for FER with Love | 2010

This newly founded political party asked us to design a logo and identity that would present them throughout the elections campaign of 2010.

We designed a logo representing the sky and the sun, using European Union colours, to bring out the feeling of hope. We also designed the promotional materials, party manifesto, etc.