Giant Aspirations | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Duka

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

BrandingDesign ServicePublic
Giant Aspirations

Created for Duka with Dedication | 2023

Duka Group is a giant company with several sub-companies, including Eco Market, SOL (oil and rice), Budweiser, Granarolo, GoTech, Divella, Kantina Duka, and D&D Distribution.

We worked on the Duka Group brand, highlighting the company’s main attributes: bold, modern, and dynamic. 

In conveying the same brand personality, we also worked on all the accompanying materials