Manage With Ease | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Orb Data

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

DesignAnimation ServiceFin-Tech
Manage With Ease

Created for Orb Data with Passion | 2015

Creation of two animated infomercials for Orb Data’s IBM YourTivoli and SSP system management software. They consist of animated characters that portray a story presenting a problem, and the solution provided by Orb Data software.