High Awareness | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
OSCE

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

CampaignsAnimation ServicePublic
High Awareness

Created for OSCE with Love | 2021

Awareness campaign created for OSCE in Kosovo with the aim of informing citizens about misinformation that comes from incomplete information, and how to protect from fake news.


The Website

A webpage created especially for the quiz, with a double aim, self assessing and informing citizens on how to identify fake news. The winners received goods with attractive designs from the campaign’s theme.

Check out the website here.