A Happy Dog’s Day | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Poppins

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

AnimationDigital LifestyleProduce
A Happy Dog’s Day

Created for Poppins with Love | 2021

We had the pleasure of creating the campaign for the only domestic dog food producer in the country, being dog lovers ourselves.

We executed this through an animated video and designs for social media, selecting all the dog lovers across the country with care.