Social Collaboration | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Solaborate

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

BrandingAnimation ServiceFin-Tech
Social Collaboration

Created for Solaborate with Passion | 2013

Solaborate, a new social network in the global market, dedicated to technology professionals, approached us to create their brand.

We were also asked to create an animated TV commercial to describe its perks and features.