Forensic Minds | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Whiteray & Delving

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

BrandingDigital ServiceLifestyle
Forensic Minds

Created for Whiteray & Delving with Passion | 2014

A forensic psychiatry consultancy based in Finland asked us to create an intriguing, yet corporate brand for this unique and unusual field.