Për një botë të drejtë | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Këshilli i Evropës

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

DizajnFushatë ShërbimPublike
Për një botë të drejtë

Krijuar për Këshilli i Evropës me Dedikim | 2023

Këshilli i Evropës është organizata kryesore e të drejtave të njeriut në kontinent.
Ky këshill kërkoi nga Karrota shkrimin e dy librave me ilustrime në gjuhën shqipe, angleze dhe serbe.


Misioni i këtij projekti ishte vetëdijesimi i fëmijëve dhe të rriturve për identifikimin e trafikimit njerëzor dhe për mënyrat e raportimit të rasteve të trafikimit.

Libri me ilustrime “2 minuta” flet për keqtrajtimin dhe shfrytëzimin e fëmijëve nga individë të përfshirë në banda kriminale.

Skenari “Ëndërr” tregon historinë e një vajze e cila gjen një shpallje për një bursë shkollimi në internet, por kjo bursë rezultohet të jetë e rremë dhe kështu vajza përfundon në duart e disa kontrabandistëve.

Me fundet e të dy librave ilustrues ne përcollëm mesazhe të fuqishme se si të lajmërohen rastet e tilla në polici.