Bankat, të bashkuara | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Shoqata e Bankave

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

IdentitetPR-Ndodhi PublikeFin-Tech
Bankat, të bashkuara

Krijuar për Shoqata e Bankave me Dashuri | 2012

Panairi Financiar, iniciativë e Shoqatës së Bankave të Kosovës, organizohet çdo vit për të bashkuar bankat, institucionet financiare dhe kompanitë e sigurimeve, për t’u afruar me konsumatorët.

Ne u përzgjodhëm ta zhvillojmë identitetin, promovojmë dhe organizojmë Panairin Financiar 2012. Kjo përfshinte dizajnimin e logos dhe identitetit, katalogjeve, broshurave, programeve dhe materialeve të ndryshme promovuese, bashkë me promovimin e panairit nëpër media, billbordë, posterë, pano biçikletash, media të shtypit, si dhe organizimin e ndodhisë dhe ambientit.