Mileniumi i përtërirë | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Mileniumi III

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

IdentitetDigjitale ShërbimPublike
Mileniumi i përtërirë

Krijuar për Mileniumi III me Dashuri | 2021

Njëra nga shkollat më të famshme në vend kërkoi nga ne t’ia ri-dizajnojmë identitetin, duke ia reflektuar vlerat, shërbimet e larta dhe reputacionin e djepit të diturisë.

Ne e krijuam një logo ikonike, të ndërtuar në një rrjetë prej 12 shtyllash dhe 13 rreshtash, të përbërë nga katrorët, që mund ta vizatojë çdo student me lehtësi, e që paraqet 12 vitet shkollore, vitin parashkollor, si dhe rritjen shkallore nëpërmjet diturisë, të paraqitur nëpërmjet librave, që njëkohësisht janë edhe numri III romak.

Website


Ne poashtu e dizajnuam një website modern, plot ngjyra, që reflekton shpirtin lozonjar të shkollës, e që njëkohësisht është e përpiktë, efikase dhe plot informata të vlefshme.

Vizito faqen