Menaxho lehtësisht | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Orb Data

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

DizajnAnimacion ShërbimFin-Tech
Menaxho lehtësisht

Krijuar për Orb Data me Pasion | 2015

Prodhimi i dy reklamave informative për software-at e menaxhimit të sistemeve, YourTivoli nga IBM dhe SSP , të prodhuara nga Orb Data. Përbëhen nga personazhe të animuara, të cilat e paraqesin një tregim që e ka një problem, i cili zgjidhet me software të Orb Data.