Vetëdijësimi i lartë | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
OSCE

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

AnimacionFushatë ShërbimPublike
Vetëdijësimi i lartë

Krijuar për OSCE me Dashuri | 2021

Fushatë vetëdijesuese krijuar për OSBE-në në Kosovë me qëllimin e informimit të qytetarëve rreth keqinformimit që vjen nga informatat gjysmake, si dhe kujdesit ndaj lajmeve të rreme.


Webfaqja

Webfaqja e krijuar enkas për kuizin, me qëllim të dyfishtë, vetëvlerësimit si dhe informimit të qytetarëve për mënyrat e identifikimit të lajmeve të rreme. Fituesit morrën të mira me dizajne atraktive në frymë të fushatës.

Vizito websitein këtu.