Rreziku i ëmbël | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
AQH

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

DizajnFushatë ShërbimPublike
Rreziku i ëmbël

Krijuar për AQH me Dashuri | 2018

Na u kërkua nga Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor (AQH) të krijojmë një fushatë vetëdijësuese për diabetin, duke i përshkruar katër çështjet kryesore rreth kësaj sëmundjeje, që janë shenjat, shkaqet, rreziqet dhe trajtimi.

Fushata i është drejtuar personave pjesë të klasës më të ulët socio-ekonomike, që kanë pak, ose nuk kanë njohuri për diabeton dhe pasojat e kësaj sëmundjeje, që potencialisht krijon komplikime serioze shëndetësore dhe madje edhe vdekje, nëse nuk trajtohet me kohë.

Kjo fushatë përbëhet nga një TV reklamë informative me një grua që lëngon nga diabeti, e cila flet në veten e parë për përvojat me këtë sëmundje dhe mënyrat e parandalimit dhe trajtimit të saj, si dhe broshura e fletushka të shpërndara nëpër klinika anembanë Kosovës.