Elmo dhe miqtë | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Sesame Street

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

DizajnFushatë ShërbimPublike
Elmo dhe miqtë

Krijuar për Sesame Street me Dashuri | 2005

Bashkë me fillimin e transmetimit të serialit televiziv Rruga Sesam (Sesame Street) në gjuhën shqipe, kërkuan nga ne të krijijmë materiale të ndryshme edukative, për t’ua shpërndarë nxënësve në shkolla nëpër gjithë Kosovën. Çdo vizatim i çdo personazhi ka kërkuar vëmendje të veçantë, duke bashkëpunuar ngushtë me krijuesit e Sesame Street në New York, si dhe UNICEF Kosova, me kujdes të veçantë ndaj diversitetit kulturor dhe përshtetjes më adekuate.

Prodhimi dhe ekzekutimi i këtij projekti rezultoi me 100,000 materiale të shtypura edukative për fëmijë, në formë të librave me aktiviteteve, kartolinave, çantave, posterëve, si dhe fletushkave për nxënës dhe mësimdhënës.