Të gjitha rrjetet sociale | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
të ndryshme

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

Digjitale
Të gjitha rrjetet sociale

Krijuar për të ndryshme me Dashuri Dedikim Pasion | 2022

Për shumë vite, ne kemi mirëmbajtur shumë faqe të rrjeteve sociale për kompanitë, OJQ-të, dhe ndërmarrjet tjera të pothuajse çdo lëmie, si në Kosovë ashtu edhe jashtë Kosovës.

Të gjitha postimet duke filluar nga ato statike deri tek videot tregojnë përmbajtjen e çdo marke; këto postime kanë një qasje kreative me një gjuhë komunikimi shumë të veçantë, dhe si të tilla kanë arritur të krijojnë audiencë të gjerë.

Shihe: Teknologji moderne
Shihe: Zhvillo veten